Podmínky použití

1. Obecná ustanovení

Provozovatel stránek www.fasadnistudio.cz  tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.fasadnistudio.cz.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).

Provozovatelem internetových stránek www.fasadnistudio.cz je BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. 

2. Používání internetových stránek

Užívat stránky www.fasadnistudio.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Přístup a používání stránek www.fasadnistudio.cz pro vlastní potřebu je bezplatné.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.fasadnistudio.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Provozovatel neručí za úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.fasadnistudio.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.fasadnistudio.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.fasadnistudio.cz.

4. Ochrana osobních údajů

Odeslání formuláře v sekci jméno sekce na stránkách www.fasadnistudio.cz může být ze strany provozovatele podmíněno poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy. Tyto údaje jsou vyžadovány pouze pro navázání kontaktu s uživateli, kteří formulář odeslali. Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím stranám bez předchozího souhlasu uživatele.

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.fasadnistudio.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Master Builders Solutions CZ s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
IČ: 492 86 242, DIČ: CZ49286242
zápis v OR vedeném KS v Hradci Králové
oddíl C, vložka 4278

pci-cz@pci-group.eu
Tel.: +420 469 607 111
Fax.: +420 469 607 112
Kontakty na odborné poradce
značky PCI dle regionů

COPYRIGHT 2012 ©
Fasádní studio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Obchodní podmínky / Tiráž / Ochrana osobních údajů

Facebook Fasádního studia Kanál Youtube - nová videa
Nejbližší pobočky podle polohy