Fasádní studio vám pomůže k zeleným úsporám

Od 22. 10. 2015 je možné podávat žádosti pro 3. výzvu v rámci projektu Nová zelená úsporám.  

V rámci programu jsou programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří).

Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížících se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)a instalace technologiívyužívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací).

Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

 

V závislosti na na typu dotovaného objektu se program člení na:

  • Podprogram Nová zelená úsporám - rodinné domy
  • Podprogram Nová zelená úsporám - bytové domy  

 

Od počátku programu Nová zelená úsporám se významnou měrou podílíme na realizaci nutných opatření a nabízíme všem svým zájemcům tyto služby:

  • Provedeme vás administrací.
  • Pomůžeme vám s vyplněním krycího listu i s podáním elektronické žádosti.
  • Najdeme vám vhodného projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek. 

Více informací naleznete ZDE nebo na stránkách www.novazelenausporam.cz.

Master Builders Solutions CZ s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
IČ: 492 86 242, DIČ: CZ49286242
zápis v OR vedeném KS v Hradci Králové
oddíl C, vložka 4278

pci-cz@pci-group.eu
Tel.: +420 469 607 111
Fax.: +420 469 607 112
Kontakty na odborné poradce
značky PCI dle regionů

COPYRIGHT 2012 ©
Fasádní studio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Obchodní podmínky / Tiráž / Ochrana osobních údajů

Facebook Fasádního studia Kanál Youtube - nová videa
Nejbližší pobočky podle polohy